استفاده آفلاین از برنامه سیتریکس Citrix Offline Mode


همانطور که می دانید در نرم افزار سیتریکس XenApp 6.5  بصورت OnLine و OffLine می توانیم از نرم افزارهای پابلیش شده استفاده کنیم. در اینجا پیرامون چگونگی کار با OffLine Mode می پردازیم.

در ابتدا باید نرم افزار مورد نظر را بر روی سرور سیتریکس به وسیله Stream Profiler ، به صورت Stream  درآورد، سپس در قسمت پابلیش اپلیکیشن در هنگام انتخاب نرم افزار برای پابلیش کردن باید حالت Stream to Client را انتخاب کرد و سپس فایل Stream شده را انتخاب نمود.

برای اجرای نرم افزار پابلیش شده به صورت OffLine Mode باید از پلاگین Citrix Offline Plugin استفاده نمود.