آموزش نحوه پابلیش کردن سیتریکس بوسیله آیزا Publishing Citrix From Isa Server


برای این امر باید دو پورت 1494 و 80 بر روی آیزا به سمت سرور سیتریکس باز باشد. در ISA Server رول Publish non web را ایجاد می کنیم و در آن دوپورت 1494 و 2598 را از سرور ستریکس به سمت بیرون باز کذاشته و رول پابلیش وب سایت به سمت بیرون را می نویسیم.




درخواست لینک دانلود به همره کرک نرم افزار Citrix XenApp ، citrix دانلود, دانلود citrix, دانلود citrix xenapp, Citrix XenApp دانلود,  دانلود Xenapp,  دانلود نرم افزار Citrix,  کرک xenapp, 

citrix کرک,  xenapp دانلود,  دانلود کرک citrix,  دانلود نرم افزار citrix xenapp,  citrixدانلود,  کرک citrix, ,  xenapp کرک,  citrix,  Citrix XenApp کرک,  citrix xenapp

دانلود نرم افزار,  citrix crack,  citrix آموزش,  What crack citrix xenapp 5,,  دانلود لایسنس citrix,  دانلود citrix ساپکو,  نحوه کرک citrix


دانلود citrix, دانلود Xenapp, xenapp دانلود,  دانلود citrix xenapp,  دانلود Citrix XenApp 5,  کرک xenapp,  citrix xenapp 5 دانلود,  Citrix XenApp دانلود,  دانلود xenapp 5, 

trix XenApp 6 دانلود,  دانلود نرم افزار xenapp,  citrix دانلود,  دانلود نرم افزار citrix xenapp 6,  xenapp نصب,  xenapp 6 دانلود,  Citrix XenApp کرک,  دانلودCitrix,  دانلود citrix

.5,  کرک xenapp 6,  دانلود xenapp 6,  دانلود citrix xenapp 6,  دانلود کرک xenapp 6,  دانلود xen app,  دانلود نرم افزار citrix xenapp,  Citrix XenApp


پابلیش سیتریکس, تاریخچه سیتریکس, آموزش پابلیش, آموزش پابلیش سایت 2010, آموزش سیتریکس, اموزش سیتریکس, پورت 1494 و 2598, نحوه باز کردن پورتهای سیتریکس, پابليش با isa با پورت 80