مقایسه سیتریکس با Replication


نیاز مشتری در انتخاب این دو راهکار بسیار موثر است. مشتریانی که در حال حاضر از راهکار Replication استفاده می کنند ولی اشکالات فراوانی در این زمینه برخورده اند که ادامه کار را مشکل کرده است، استفاده از راهکار دسترسی از راه دور از طریق سیتریکس توصیه می گردد.در کل استفاده از Replication در جایگاه خود هیچگاه در مقابل استفاده از سیتریکس نمی باشد و این دو راهکارها برخی از خدمات جانبی به نرم افزارهای مختلف را ارائه می دهند.در ادامه نقاط ضعف و قوت سیتریکس و Replication را در جدولی کنار هم آورده ایم تا به صورت  ملموس تری به شناخت این دو تکنولوژی برسیم

Replication یکی از راه های متداول برای انتقال اطلاعات از راه دور و یکسان سازی اطلاعات سرور هاست، به این شکل که دو دیتابیس یکسان در دو محل متفاوت نصب می گردند و هر چند وقت یک بار به صورت offline(و نه بلادرنگ) Replicate کرده و اطلاعات، را یکسان می کنند.


Replication، یک روش پرهزینه محسوب می شود. بدین معنی که مشتری موظف است بدون توجه به تعداد کاربران مستقر در دفتر مرکزی و یا شعب نسبت به خرید سرور Application و Database اقدام نماید. همچنین با توجه به حجم داده های انتقالی میان سرور و کاربر، کاربر موظف به استفاده از پهنای باند بالا در شعب و دفتر مرکزی است. علاوه بر موارد بالا داده های انتقالی روی خط اینترنت به صورت غیر رمزگذاری منتقل خواهد شد. جهت فائق آمدن بر این مشکل لازم است کاربران از تونل امن برای انتقال داده ها استفاده کنند که این، خود به معنای سربار هزینه برای کاربران است.


گرچه Replication ابزاری جهت انتشار و یکسان سازی اطلاعات در فواصل جغرافیایی است، اما استفاده از این ابزار روی خطوط غیر قابل اطمینان مشکلات مضاعفی به همراه خواهد داشت. از جمله این معایب می توان به عدم یکسان بودن داده ها در فواصل زمانی بسیار کم اشاره نمود. این مشکل به دلیل عدم وجود پهنای باند کافی برای انتقال بلادرنگ داده هاست.
پیاده سازی و نگهداری این روش نیز به گواه تجربیات راهبران شبکه و برنامه های مختلف در سایت های مختلف مشتریان، امری دشوار و با مشکلات گوناگون به نظر می رسد.
باید این نکته را مد نظر قرار داد که Replication امکان استفاده Offline کاربران شعب از نرم افزار را، بدون نیاز به دسترسی دائم به اینترنت فراهم می کند..