نحوه کارکرد چاپ Citrix در سمت کلاینت به چه صورت است؟


نحوه کارکرد چاپ Citrix در سمت کلاینت به چه صورت است؟پرینت فایلها و اسناد باید روی یکی از چاپگرهای تعریف شده در ویندوز دستگاه کاربران اتفاق بیافتد تا کاربر به آن دسترسی داشته باشد. تمامی اطلاعات رد و بدل شده بین کاربران و سرورها، از جمله پرینت، از طریق پروتکل ICA انجام میشود. چاپگرهای تعریف شده در ویندوز هر کاربر در زمان log on کردن به سرور سیتریکس، بصورت اتوماتیک توسط سرور تشخیص داده میشوند و هنگام درخواست چاپ لیست آنها جهت انتخاب به کاربر نمایش داده میشود و چاپ روی آن چاپگر انجام میشود.
البته بحث چاپگرها در سیتریکس از مباحث مهم و پیچیده سیستم میباشد و نیاز به تنظیم دقیق در سمت سرور و برنامه سیتریکس دارد.