موسسه مالی اعتباری کوثر نیز به جمع مشتریان بزرگ خانه سیتریکس ایران پیوست


استقرار سیستم جامع کار از راه دور در دیتاسنتر مرکزی موسسه مالی اعتباری کوثر

سامانه دورکاری برنامه سیتریکس Citrix XenApp در زیرساخت شبکه موسسه مالی اعتباری کوثر توسط تیم فنی خانه سیتریکس وابسته به گروه پال نت نصب و راه اندازی گردید

سامانه دورکاری برنامه سیتریکس Citrix XenApp در زیرساخت شبکه موسسه مالی اعتباری کوثر توسط تیم فنی خانه سیتریکس وابسته به گروه پال نت نصب و راه اندازی گردید. سامانه های دورکاری و مجازی سازی برنامه می تواند در کاهش هزینه های ارتقاء و نگهداری نرم افزارها و تطابق سیستم های قدیمی با زیرساخت شبکه های جدید و اجرا بر روی پلتفرم های مختلف بسیار مفید باشد.

 سامانه های دورکاری و مجازی سازی برنامه می تواند در کاهش هزینه های ارتقاء و نگهداری نرم افزارها و تطابق سیستم های قدیمی با زیرساخت شبکه های جدید و اجرا بر روی پلتفرم های مختلف بسیار مفید باشد.


ساختار بعضی از برنامه های موجود و کاربردی در سازمان ها و شرکت ها به گونه ایست که ارتقا و یا خرید و نصب نسخه جدید آن برنامه ممکن است بسیار پرهزینه و در برخی موارد غیرممکن باشد از این رو راهکارهای مکمل و شیوه های جدید می تواند برنامه های مختلف موجود سازمان را به همان شیوه سابق و در پاره ای مواقع بهینه تر و امن تر و سریع تر در دسترس کاربران مختلف سازمان قرار دهد.


خانه سیتریکس خدمات پشتیبانی  راه دور و حضوری سرور سیتریکس را نیز به صورت کاملا تخصصی به مشتریان عزیز ارائه می دهد.

ساختار بعضی از برنامه های موجود و کاربردی در سازمان ها و شرکت ها به گونه ایست که ارتقا و یا خرید و نصب نسخه جدید آن برنامه ممکن است بسیار پرهزینه