غیرفعال کردن Clipboard در Remote Desktop جهت جلوگیری از سرقت اطلاعات


پرتکل های rdp و ica سیتریکس دارای این قابلیت هستند که اجازه ندهند کاربر راه دور به درایو ها و منابع به اشتراک گذاشته شده بر روی سرور  دسترسی داشته باشد .

برای این کار قبل از این که کاربر بخواهد به سرور راه دور کانکشن بزند باید تنظیمات زیر در تب Local Resource  آن  کانکشن  تنظیم گردد

همانطور که می بینید از طریق گزینه پرینتر می توانید پرینت کاربر را محدود کنید و از طریق گزینه کلیپ بورد ، کلیپ بورد کاربر و در آخر از طریق گزینه More  می توانید درایو های سرور را برای کاربر نهایی محدود کنید