راهكار سیتریکس Citrix براي شركت و يا سازمان شما بهتر است يا رپلیکیشن Replication ؟


اگر بخواهيم تفكيكي بين مشتريان اين دو راهكار ( Replication و سيتريكس) قرار دهيم مي توانيم مشترياني كه مي توانند از راهكار سيتريكس استفاده كنند در دسته هاي زير بگنجانيم:


الف) مشترياني كه در حال استفاده از نرم افزار در دفاتر مركزي خود هستند ولي خواستار استفاده از همان نرم افزار به صورت متمركز در شعبه هاي خود مي باشند اما به دليل هزينه هاي بالاي آن - خريد لايسنس، پشتيباني سالانه و مشكلات Replication استفاده از نرم افزارهاي كم هزينه تر ديگر را در شعبه هاي خود ترجيح داده اند...


ب) مشترياني با شعبه هاي زياد كه نرم افزارهاي مختلف با سيستم Replication به دليل هزينه هاي بسيار سنگين و غير قابل توجيه و اشكالات فني امكان پاسخگويي به آنها را ندارد


ج) مشترياني كه خواستار اطلاعات آنلاين هستند و Replication اين امكان را براي آنها فراهم نمي كند.


د)   استفاده براي آن دسته از نرم افزارهايي كه امكان تحت وب و Replication را در حال حاضر ندارند


ه ) آن دسته از مشترياني كه در حال استفاده از نرم افزار Replication مي باشند اما به دلايل مختلفي Replication به مشكلات عديده اي برخورده است و بار پشتيباني آنها را بسيار بالا برده است.