نصب و راه اندازی سیتریکس جهت استفاده از راه دور از نرم افزار شایگان سیستم در شرکت ایلیا استیلنصب و راه اندازی Citrix XenApp توسط
خانه سیتریکس وابسته به گروه پال نت

پالنت, پال نت, شرکت شبکه, شرکت مهندسی شبکه, گروه palnet, شرکت palnet, persian ancient land, سرزمین کهن پارسیان

جهت استفاده از راه دور کاربران شرکت ایلیا استیل از نرم افزار مالی و حسابداری شرکت شایگان سیستم، سامانه دورکاری سیتریکس با همکاری کارشناسان فنی خانه سیتریکس، در محل شرکت ایلیا استیل، نصب و راه اندازی گردید.

نصب و راه اندازی سیتریکس جهت استفاده از راه دور از نرم افزار شایگان سیستم در شرکت ایلیا استیل


سیستم های مالی و حسابداری شرکت نرم افزاری شایگان سیستم شامل نرم افزار های زیر می باشند:

حســــابـگـرCyber Account

حسابداری چند سطحی با تفصیلی شناور و سیستم چند ارزی

 

حســــابـگـر صنعتی Cyber Account-i

تمام امکانات حســـابگر  

حســــابـگـر دو زبانه Cyber Account-2L

تمام امکانات حســـابگر (صنعتی یا بازرگانی)

 

حقوق، پرسنلی و دستمزد Payroll

نگهداری اطلاعات پرسنلی و اداری کارکنان
سپیدار سیستم, همکاران سیستم, system group, sepidar system, citrix, شایگان, نرم افزار شایگان, citrix شایگان سیستم, نرم افزار رایورز, سپیدار همکاران, برنامه سپیدار, سپیدار سیستم