راهکار Citrix برای شرکت و یا سازمان شما بهتر است یا Replication ؟


اگر بخواهیم تفکیکی بین مشتریان این دو راهکار (Replication و سیتریکس) قرار دهیم می توانیم مشتریانی که می توانند از راهکار سیتریکس استفاده کنند در دسته های زیر بگنجانیم:


الف) مشتریانی که در حال استفاده از نرم افزار در دفاتر مرکزی خود هستند ولی خواستار استفاده از همان نرم افزار به صورت متمرکز در شعبه های خود می باشند اما به دلیل هزینه های بالای آن – خرید لایسنس، پشتیبانی سالانه و مشکلات Replication – استفاده از نرم افزارهای کم هزینه تر دیگر را در شعبه های خود ترجیح داده اند…

ب) مشتریانی با شعبه های زیاد که نرم افزارهای مختلف با سیستم Replication به دلیل هزینه های بسیار سنگین و غیر قابل توجیه و اشکالات فنی امکان پاسخگویی به آنها را ندارد

ج) مشتریانی که خواستار اطلاعات آنلاین هستند و Replication این امکان را برای آنها فراهم نمی کند.

د)  استفاده برای آن دسته از نرم افزارهایی که امکان تحت وب و Replication را در حال حضر ندارند

ه) آن دسته از مشتریانی که در حال استفاده از نرم افزار Replication می باشند اما به دلایل مختلفی Replication به مشکلات عدیده ای برخورده است و بار پشتیبانی آنها را بسیار بالا برده است.