ساختار جدید در ترمینال سرویس Windows server 2012


تغییرات جدید و امکانات گسترده تر ترمینال سرور ویندوز مایکروسافت 2012

در ویندوز سرور 2012 Microsoft Windows Server نسبت به نسخه های دیگر سروری در بخش های مختلف ویندوز و ساختار کلی آن تغییراتی رخ داده است. با توجه به اینکه ترمینال سرویس ویندوز های مایکروسافت یکی از سرویس های مهم و موثر و بسیار کاربردی در نسخه های سروری ویندوز های مختلف از Windows Server 2003 و Windows Server 2008 می باشد، در Windows 2012 نیز به شکل جدید تری نمایان گشته است و دچار سه تغییر عمده زیر شده است:


آخرین تغییرات سرویس ترمینال سرور Windows Server 2012 RDS / Terminal Services

1 : Management of Remote Desktop Services تغییر در شیوه مدیریت سرویس ریموت دسک تاپ در ویندوز سرور 2012 

2 : Virtual Desktop Infrastructure زیرساخت جدید مجازی سازی دسک تاپ کاربران در ویندوز سرور 2012

3 : The RDP protocol پروتکل بهبود یافته ریموت دسک تاپمشاهده قیمت خرید لایسنس ترمینال سریس ویندوز سرور Terminal Services License On Windows Server 2012

Remote Desktop Services ریموت دسک تاپ ویندوز سرور terminal service آموزش نصب و راه اندازی ترمینال سرویس ویندوز سرور 2008 2012Installing and Configuring Remote Desktop Services (RDS) on Windows Server 2012 Remote