سطوح مختلف پشتیبانی Citrix


سطح اول

اولین خط ارتباطی   (The First Line Of Communication)

 

اگر مشکلی برای شما بوجود بیاید پشتیبانی سطح 1 نقطه ورود به سیستم پشتیبانی است که بیش از 75% مسائل در این سطح رفع میشود مشکلات در این سطح نیاز به یک دانش محدود از محیط کاربری است. سطح 1 قادر به حل و فصل مسائل ساده مانند بازنشانی برنامه های کاربر است. مراحل عیب یابی در سطح 1 در صورت تشدید به تکنسین ها محول میشوند.

 

Citrix Support |کاربرد سیتریکس | لایسنس ترمینل سرویس | دور کاری در سیتریکس

سطح دوم

عملیات روز به روز   (The Day-To-Day Operatives)

 

در سطح دوم به نظارت فعال و مدیریت برنامه میپردازیم. وظایف روشن و تعریف شده بصورت روزانه هفتگی و ماهانه برای اطمینان از محیط کاری باید به نحو احسن حفظ گردد. با ارائه پیش خدمات اولیه به سادگی پشتیبانی و عیب یابی محیط Citrix خواهیم پرداخت با استفاده از تجزیه تحلیل آنلاین و سفارشات مدیران پیکربندی Citrix را مورد بررسی قرار میدهیم.

 

سطح سوم

رهبران تیم (The Team Leaders)

 

مسائل سطح سوم پیجیده و اغلب ماموریت های بحرانی اند که نیاز به دانش و تخصص از دسکتاپ و نرم افزار مجازی میباشد بنابراین اعضای تیم پشتیبانی ما به عنوان نقطه مرکزی برای اجرا و اداره برنامه های زیر بنایی وارد عمل میشوند.

 

سطح چهارم

پشتیبانی بلند مدت   (The Long Term Visionaries)

 

این تیم متشکل از معماران برای برنامه ریزی و اجرای خدمات بروز هستند. تیم در بهبود استراتژیک برای راه حل ها متمرکز شده اند. آزمایش فن آوری جدید- جابجایی برنامه و دیگر تغییرات سطح بالا به عهده این تیم است به طور کلی خدمات سطح چهارم در حمایت فعال محیط کاربر درگیر نیست.