مجازی سازی بر پایه کلود VCloud


مجازی کردن زیرساخت بر اساس کلود کامپیوتینگ

مجازی ‌سازی تكنولوژی جدیدی است كه هر كاربر كامپیوتری می‌تواند از مزایای آن بهرمند شود.

  V Cloud | مجازی سازی مبتنی بر ابر | Virtualization | مدیریت IT

مجازی‌سازی به عنوان یك راه حل مفید و سودمند برای مدیریت IT در راستای كاهش هزینه، افزایش كارایی، انعطاف پذیری و بهره‌ وری از سخت افزارها در سازمان به کار گرفته می شود. با پیداییش تکنولوژی Virtualization مفهوم جدید تحت عنوان کلود کامپیوتینگ یا ابر مجازی Cloud Computing مطرح شده است.

دنیای فناوری اطلاعات به سمتی می رود که بتواند امکانی را فراهم کند که استفاده از سخت افزارها، نرم افزارها و اطلاعات ناهمگون با کمترین مشکل انجام شود.