چگونه مجازی سازی نرم افزار متفاوت از Appliances مجازی است؟


مجازی سازی برنامه و Virtual Appliance

مجازی سازی برنامه برای مدتی اطراف محصولاتی از جمله Symantec و Microsoft قرار دارد. تصور بر این است که که مانند رایانه های مجازی ، شما وارد یک لایه هایپرویژن کوچک می شوید که به شما اجازه می دهد که انواع برنامه های مجازی را با محافظت از بقیه سیستم عامل ها اجرا کنید .مجازی سازی برنامه و Virtual Appliance | دپارتمان مجازی سازی با سیتریکس | دور کاری و مجازی سازی با سیتریکس Citrix | دورکاری و مجازی سازی با استفاده از سیتریکس Citrix‬‎


نرم افزار مجازی مانند Docker است که آنها از دنیای Linux رشد کردند و ارائه یک هایپرویژن برای مجموع برنامه های کاربردی نرم افزار وجود دارد.