پشتیبان گیری در سرور های سیتریکس


عملیات ورود و خروج تصاویر در دیسک های ماشین مجازی
زمانی که برای انجام عملیات ورود و خروج بر روی دیسک مانند تهیه پشتیبانی و بازسازی توابع عمل میکنید، پلاگین Xen Server یعنی XAPI این امکان را برای شما فراهم میسازد. این افزونه به طور خودکار در Domo و نصب و ارائه تماس با API در ارتباط با VM آمده است. این پلاگین وظیفه انتقال تعامل با Xen Server به آپلود یا دانلود را به عهده دارد.


Import & Export | بکاپ گیری از ماشین مجازی | VDR Backup | مجازی سازی سیتریکس


انتقال VM  در Xen Server برای عملیات واردات و صادرات در تسهیل تبدیل بخش عمده ای از دیسک VDMK از محیط مایکروسافت به Xen Server است. تبدیل فایل ها از OFV/OVA و تصاویر بر اساس VHD یا VMDK و فرمت های Xen Server XVA پشتیبانی میشوند. اطلاعات بیشتر در مورد وارد کردن از این فرمت ها در اسناد Xen Center تحت VM موجود خواهد بود.