نقش سیتریکس رسیور Citrix Receiver در شبکه ارتباطی


نرم افزار سیتریکس رسیور Citrix Receiver گیرنده ای برای ویندوز و ارائه برنامه ها و خدمات مورد نیاز شما محسوب می شود. با استفاده از این نرم افزار شما می توانید درهر کجا که هستید گیرنده ساده محیط کار خود را دریافت کنید.

Citrix | Network | Citrix Reciever | پشتیبانی از سیتریکس

اعلان های شما را در زمان مناسب در صفحه لاگین به نمایش درمیاورد. علاوه بر این یک مکان واحد برای اطلاع رسانی و اطلاعات وضعیت به شما ارائه می دهد.


وظایف کاربران عمومی عبارتند از:

-         نصب گیرنده

-         گرفتن برنامه های کاربردی برنامه ها     

-         اتصال به خدمات تحویل وضعیت