برای افزایش Security در سرور سیتریکس چکار کنیم؟


امنیت، امنیت، امنیت

نرم افزار Citrix برای برقراری ارتباط بین کاربران و سرور از پروتکل های استاندارد و الگوریتم های استاندارد استفاده می کند البته باید این نکته را مد نظر قرار داد که برای در نظر گرفتن نکات امنیتی در مورد سرور سیتریکس باید نکات زیر را حتما در سرلوحه کارها قرار داد:

ژهفقهط | sdjvd;s | افزایش Security | امنیت | نرم افزار Citrix | پروتکل های استاندارد | الگوریتم های استاندارد | Physical Security | Communication Security | OS Hardening | Application Security Setting | نگهداری و امنیت
 
Physical Security
Communication Security
OS Hardening
Application Security Setting
البته این مسئله لازم به ذکر است که مسائل ذکر شده کلی ترین مباحث در زمینه نگهداری و امنیت برای هر سرور سیتریکس لازم به اجراست.