سیتریکس و آزادی عمل در ارتقاء سیستم عامل


سیتریکس و حل مشکلات ارتباط در نقطه پایانی


از بین بردن چالش ها و سختی های تغییر سیستم عامل ها از ویندوز 8 و پائین تر به ویندوز 10، بر عهده مدیران IT است اینکه سازمان شما آمادگی این جابجایی را دارد یا نه از لحاظ سخت افزاری بحث جداگانه ایست اما دو شرکت Microsoft  و Citrix در تعامل تنگاتنگ این جابجایی را برای شما به نحو احسن آسان می سازند. برنامه های Xen App  و Xen Desktop و همچنین راه حل های VDI با حفظ بهره وری برای کارکنان و پشتیبانی شده توسط ما، حرکت شما را سریعتر خواهد نمود.
 


این امر یکی از بزرگترین فناوری ها در زمینه کسب و کار است که نیاز به فرموله کردن و یک استراتژی دقیق بدون در نظر گرفتن نقطه پایانی (کاربر) و یا سیستمی که کاربر انتخاب می کند، دارد. اجتناب از مسائل به مربوط سازگاری سیستم در نزد کاربر و انعطاف پذیری برنامه های کاربردی و یک ارتباط امن با مرکز داده یکی از اساسی ترین راهکارهای سیتریکس در این تغییر سیستم عامل و آپدیت خواهد بود.