اوراکل راهکارهای خود در حوزه مدیریت تدارکات را به روز کرد


شرکت اوراکل اخیراً دو راهکار نرم افزاری خود در حوزه مدیریت حمل و نقل و مدیریت تجارت جهانی را به روز کرده است.
به گزارش وب سایت news.investors، شرکت اوراکل اعلام کرده به خاطر تعهدی که نسبت به بازار راهکارهای مدیریت لجستیک و تدارکات دارد، اقدام به عرضه نسخه‌های جدیدی از راهکارهای مدیریت حمل و نقل و مدیریت تجارت جهانی کرده است. اوراکل در بیانیه‌ای گفته است نسخه جدید راهکارهای این شرکت قابلیت‌هایی در زمینه مدیریت ناوگان‌ها، منبع یابی برای حمل و نقل، هوشمندی تجاری حمل و نقل، برنامه ریزی حمل و نقل، حمل و نقل ریلی، مدیریت رویداد‌ها، مدیریت هزینه‌های ترابری، مدیریت سفارشات، مدیریت صورت حساب‌ها، اسناد و غیره را داراست. اوراکل هدف خود از به روز کردن این دو راهکار را کمک به رشد تجاری مشتریان خود از طریق کاهش هزینه‌های حمل و نقل عنوان کرده است.
بر اساس این گزارش، شرکت اوراکل قابلیت‌های جدیدی را نیز به راهکار مدیریت تجارت جهانی خود افزوده است. مدیریت سفارشات، مدیریت مجوزهای مربوط به قراردادهای دفاعی و فضایی، فناوری‌های پیشرفته، علوم زیستی و برخی مجوز‌ها و قوانین بین المللی از جمله این قابلیت‌ها است. نسخه جدید این راهکار قابلیت‌هایی را نیز در زمینه تعرفه‌های گمرکی، مالیات‌ها و دیگر کنترل‌های قانونی داراست که مشتریان را در امر تصمیم گیری یاری می‌کند.
معاون بخش راهبرد محصولات لجستیکی در شرکت اوراکل درباره این راهکار‌ها گفته است: عرضه کنندگان خدمات تدارکاتی و لجستیکی برای حمایت از رشد و توسعه بازار خود می‌کوشند فرایندهای پیچیده مدیریت حمل و نقل و مدیریت تجارت را با هم ترکیب کنند. ما نیز در نسخه جدید راهکارهای اوراکل قابلیت‌های نوظهوری مثل سازگاری با ابزارهای همراه را با پلت فرم‌های مربوط به فرایندهای مدیریت تجارت و مدیریت حمل و نقل، ترکیب کرده‌ایم.
گفتنی است نسخه‌های جدید این دو راهکار به ترتیب مدیریت حمل و نقل 3. 6 و مدیریت تجارت جهانی 3. 6 نام دارد.