راهکار Presentation Virtualization چه امکاناتي را در اختيار قرار مي دهد؟


 

Presentation Virtualization به اين صورت است که application يا برنامه هائي را که براي ويندوز نوشته شده باشند را ميتوانيد بدون هيچگونه تغيير در سورس برنامه ها در اختيار تمامي کاربران خود چه در شبکه داخلي LAN و چه از طريق اينترنت قرار دهيد . نکته مهمتر اينکه نيازي به نصب هيچگونه برنامه يا تنظيم خاصي روي دستگاه کاربران نيز وجود ندارد . حتي براي برنامه هاي Client/Server. تنها چيزي که کاربران براي اجراي اين برنامه ها احتياج دارند يک Browser است .
براي مجازي سازي برنامه ها، که با نصب و تنظيم سيتريکس XenApp انجام مي شود، تنها يک نسخه نصب شده از application کافي است . تمامي کاربران از همان يک نسخه بصورت مجازي استفاده ميکنند . و اين يعني نگهداري بهتر و ارزانتر از برنامه ها . تنها يک نصب، تنها يک بروزرساني، تنها يک ويروس يابي، تنها يک backup و تنها يک database بدون نياز به replication.
تمامي تراکنش ها در سرورهاي مرکز يا ديتا سنتر انجام ميگيرد و تنها خروجي مانيتور است که براي کاربران ارسال ميگردد که نياز به پهناي باند اينترنت را به حداقل ميرساند .
اين برنامه براي تمامي سازمانها و شرکت هائيکه داراي شعبه، نمايندگي و يا کاربران remote و پراکنده دارند ايده آل است .