چطور VDI به Citrix کمک می کند؟

يکشنبه 11 بهمن 1394


زیرساخت مجازی سازی دسکتاپ و یا VDI اشاره به فرآیند در حال اجرای بر روی دسکتاپ کاربر در داخل ماشین مجازی که در سرورهای دیتاسنتر (مرکز داده) قرار گرفته اند. این مورد از موارد مجازی سازهای قدرتمند می باشد زیرا آن دسکتاپ شخصی هر کاربر را به طور کامل با تمام امنیت و سادگی از مدیریت متمرکز می باشد. این درحالی است که آزادی برای دسترسی به دسکتاپ مجازی در هر زمان و از هرکجا و هر دستگاه را قادر می سازد.