راهکار سیتریکس برای دسترسی از راه دور به دسکتاپ

يکشنبه 14 بهمن 1397


امنیت، در پیاده سازی Citrix XenApp و Citrix XenDesktop 

سیتریکس، راه حل های متنوعی از جمله انواع مشاوره های شبکه و ویژگی های نوآورانه را به شما ارائه می کند که وجود آن در هر شبکه ای باعث ارامش و اطمینان در نوع ارتباط و امنیت آن خواهد بود. بدلیل افزایش تقاضا برای دسترسی به نرم افزارهای کاربردی از راه دور و دسکتاپ، در حال حاضر سیتریکس بهترین گزینه خواهد بود. دور کاری و مجازی سازی دو موضوع بسیار حائز اهمیت در شبکه و خدمات فناوری اطلاعات هستند که با استفاده از سیتریکس موفقیت کسب و کار خود را بیمه خواهید نمود.