مشکل و خطای فونت در سیتریکس Citrix Font Error

به جهت بالا بودن نسبی قیمت لایسنس محصولات سیتریکس در ایران عده بسیار زیادی از مشتریان سیتریکس سمت نسخه های کرک شده این محصول روی می آورند که بتوانند برنامه های مستقر در دفتر مرکزی یا برنامه های مستقر در مراکز داده سازمان مرکزی خود را در دسترس کاربران مختلف در شعبات گوناگون قرار دهند.

این دسته از مشتریان همیشه با این سوال مواجه می شوند که آیا نسخه های کرک شده محصولات سیتریکس مشکلات عدیده ای همچون مشکل پرینتر سمت کاربر و مشکل امنیت و مشکل فونت و مشکل صدا و کیفیت تصویر و سرعت و … غیره را دارا می باشد؟

یا آیا این نسخه های کرک شده و یا به اصطلاح قفل شکسته همه امکانات و فیچر های یک نرم افزار دارای لایسنس معتبر سیتریکس را دارا می باشند یا خیر؟

با توجه به اینکه نسخه های قفل شکسته محصولات سیتریکس هیچ گونه پشتیبانی و ساپورتی از طرف سایت ارائه دهنده این محصول نمی شوند مشکلات عدیده ای همچون مشکل امنیت و مشکل پرینتر سمت کاربر و مشکل فونت و مشکل صدا و کیفیت تصویر و سرعت و … غیره را دارا می باشد.